Tuesday, 2019-06-25, 11:27 AM
Welcome Guest

[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Forum Security S™ » Hacking » Portovi
Portovi
REFLEXDate: Thursday, 2010-07-22, 4:01 PM | Message # 1
Private
Group: Administrators
Messages: 4
Awards: 0
Reputation: 0
Status: Offline
2 Portovi

2 Port

----vec smo objasnili sta je TCP tako da odmah prelazimo na UDP.

-------- 2.1 Sta je UDP?

*** UDP (User Datagram Protocol) je protokol koji se nalazi u delu transportnog nivoa OSI modela, i kao takav je uz TCP jedan od baznih Internet protokola. UDP omoguæava slanje kratkih poruka (datagram) izmeðu aplikacija na umreženim raèunarima.
U odnosu na mrežni (IP) nivo UDP dodaje samo funkcije multipleksiranja i proveravanja greške prilikom prenošenja podataka, a nema moguænost provere primanja poruke jer ne èuva informaciju o stanju veze.

2.2 Osnovni portovi :

Port 21 –> TCP –> FTP (File Transfer Protocol)
Port 22 –> TCP/UDP –> SSH (ssh,scp copy or sftp)
Port 23 –> TCP/UDP –> Telnet
Port 25 –> TCP/UDP –> SMTP (for sending outgoing emails)
Port 43 –> TCP –> WHOIS function
Port 53 –> TCP/UDP –> DNS Server (DNS lookup uses UDP and Zone transfers use TCP)
Port 70 –> TCP –> Gopher Protocol
Port 79 –> TCP –> Finger protocol
Port 110 –> TCP –> POP3 (for receiving email)
Port 119 –> TCP –> NNTP (Network News Transfer Protocol)
Port 143 –> TCP/UDP –> IMAP4 Protocol (for email service)
Port 194 –> TCP –> IRC
Port 389 –> TCP/UDP –> LDAP (light weight directory access)
Port 443 –> TCP –> Secure HTTP over SSL (https)
Port 465 –> TCP –> Secure SMTP (email) using SSL
Port 990 –> TCP/UDP –> Secure FTP using SSL
Port 993 –> TCP –> Secure IMAP protocol over SSL (for emails)
Port 1433 –> TCP/UDP –> Microsoft SQL server port
Port 2082 –> TCP –> CPanel default port
Port 2083 –> TCP –> CPanel over SSL
Port 2086 –> TCP –> CPanel Webhost Manager (default)
Port 2087 –> TCP –> CPanel Webhost Manager (with https)
Port 2095 –> TCP –> CPanel Webmail
Port 2096 –> TCP –> Cpanel secure webmail over SSL
Port 2222 –> TCP –> DirectAdmin Server Control Panel
Port 3306 –> TCP/UDP –> MySQL Database Server
Port 4643 –> TCP –> Virtuosso Power Panel
Port 5432 –> TCP –> PostgreSQL Database Server
Port 8080 –> TCP –> HTTP port (alternative one for port 80)
Port 8087 –> TCP –> Plesk Control Panel Port (default)
Port 8443 –> TCP –> Plesk Server Control Panel over SSL
Port 9999 –> TCP –> Urchin Web Analytics
Port 10000 –> TCP –> Webmin Server Control Panel
Port 19638 –> TCP –> Ensim Server Control Panel

2.3 Sta je ICMP

*** ICMP (internet message control protocol-internet protokol kontrolnih poruka) ICMP-internet protokol kontrolnih poruka obezbeđuje mehanizam prijave greški i
kontrolnih poruka TCP/IP (transfer control protokol/internet protokol) protokolu kao
osnovnom protokolu za komunikaciju na mrežama otvorene arhitekture kao što je
Interent

***Funkcije ICMP protokola

--------Poseduje eho poruke i poruke potvrde kojima se testira pouzdanost veze
između dva računara.Ovo se postiže upotrebom PING komande
·

--------Redirekciju saobraćaja, radi poboljšanja rutiranja u slučaju zagušenja rutera
pri obimnom mrežnom saobraćaju.
·

--------Šalje poruke o isteku vremena predviđenog za egzistiranje paketa (istek
vremena predviđenog parametrom TTL)
·

--------Šalje zahtev ruteru za dobijanje adresa svih rutera na mrežnom segmentu. · Obezbeđuje slanje poruka računaru sa direktivom za usporavanje saobraćaja

2.4 Polja ICMP protokola :

0-Mreža nedostupna
1-Računar nedostupan
2-Protokol nedostupan
3-Port nedostupan
4-Potrebna fragmentacija
5-Neuspešna izvorna ruta
6-Odredišna mrea nije poznata
7-Odredični računar nije poznat
8-Izvorišni računar izolovan
9-Komunikacija sa odredišnom mrežom nije administrativno dozvoljeno
10-Komunikacija sa odredišnim računarom nije administrativno dozvoljena
11-Mreža nedostupna za taj tip servisa
12-Računar nedostupan za taj tip servisa

**** U sledecem tutorijalu objasnicemo CMD ulogu u sistemu i osnovne komande .

------------------------- SecurityS hack team ™ -------------------------------

Copyright © 2010 All rights are reserved .


REFLEX
 
Forum » Forum Security S™ » Hacking » Portovi
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: